ČÍSLOVKY - URČUJEME DRUH

V prvním sloupci urči, zdali se jedná o číslovku určitou či neurčitou, ve druhém napiš druh číslovky. Nakonec stiskni KONTROLA.

ČÍSLOVKY

Číslovky jsou slova číselného významu, dělíme je na číslovky:
určité (lze je vyjádřit číslicemi)
neurčité (nevyjadřují přesný počet).

druhurčiténeurčité
základní

kolik?

šestněkolik
řadové

kolikátý?

šestýněkolikátý
druhové

kolikerý?

kolikery?

šesterý

šestery

několikerý

několikery

násobné

kolikrát?

kolikanásobný?

šestkrát

šestinásobný

několikrát

několikanásobný


Mezi číslovky patří názvy číslic (nula), zlomků (polovina, devítina, setina) i číselná složená slova (šestiletý, pětimetrový, čtyřkilogramové, dvousedačková, třísetkorunová, dvanáctihlavá, dvouhodinový).
číslovkaurčitá/neurčitádruh číslovky
sedmkrát
mnoho
dvojí
padesátý
dvě stě šedesát
desatery
vícenásobná
pět set dvacet šest
několikero
osminásobný