www.rysava.websnadno.cz

KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO

Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA.

Vzory rodu středního

???vzor MĚSTO

1.p.č.j. - koncovka -o

vzor tvrdý

v koncovkách tvrdé -y

???vzor MOŘE

1.p.č.j. koncovka -e/-ě

2.p.č.j. koncovka -e/-ě

vzor měkký

v koncovkách měkké i/í

???vzor KUŘE

1.p.č.j. koncovka -e/-ě

2.p.č.j. koncovka -ete/-ěte

???vzor STAVENÍ

1.p.č.j. koncovka -í

vzor měkký

v koncovkách měkká -i

Přepychové obydl, tabulka s čísl, pluje po Lab, na pol roste obil, krabice s cukrovm, holubník s holoubat, košík s mýdl, lítat na koštět, čisté svědom, s lidovými říkadl, vzpomínky na dětstv, dušička v neb, s těžkými zavazadl, hlubokými údolm, přivázal tyčku k rajčet, na koupališt, sklenice se zelm, klisna s hříbat, pod kol aut.