Zájmena

Co nebudeme dělat????Postupuj (klikej) jen po zájmenech.
prože
OtatenkýjeJájajímetichodva
nový
nosítátaVašekneano
míčvýtnebo
botyanimyšumívykámalýdo
????????????????????????