Párové souhlásky uvnitř slov - ??? nebo ???

Nejprve vytvoř jinou podobu slova a potom doplň uvnitř slova souhlásku. Pak stiskni KONTROLA.
Slovo si řekni v jiné podobě tak, aby po souhlásce následovala samohláska.
jiný tvar téhož slovajiné slovo příbuzné
??? hluchaka (5 )??? ka (malá )
??? fotograka (5 )??? výšika (já )
??? dva jezeci (1 )??? draci (jaký )