Slova příbuzná ke slovu ???

Sestav příbuzná slova s kořenem syč/syk a doplň je do vět, pak dej KONTROLA.
Při velkém požáru můžeme slyšet syčivý zvuk, jinými slovy sykot též .
V trávě se plazí zmije.za--avky-ícíZraněný bolestí.
je výraz pro darebáctví.-áksyč/syk-avěLumpovi se též říká .
Dámy se zasmály .-el-árna-eníTlakový hrnec hodinu.
Hlásky podobné sykavým zvukům se nazývají , jsou to: z, s, ž, š.