Určujeme osobu a číslo slovesa

Doplň k slovesům nejdřív vhodné zájmeno, pak urči slovesnou osobu a číslo.
Číslo jednotné
tvoříme pomocí zájmen já, ty, on (ona, ono).
Číslo množné
tvoříme pomocí zájmen my, vy, oni (ony, ona).
zájmenoslovesoosobačíslozájmenoslovesoosobačíslo
malujemekreslím
pláčešpovídají
běželosedíme
zpíval sipracuješ
snídáteseděla