Medvěd na náměstí

Rozděl článek na čtyři části podle osnovy - přiřaď na konci každého větného celku číslo bodu osnovy.
Kdo z vás viděl v divadle nebo v televizi Smetanovu operu Prodaná nevěsta?() Pamatujete si, jak Vašek, přestrojený za medvěda, vylekal celou vesnici?() Také v Zákupech se jednoho nedělního rána objevil na náměstí medvěd.() Kdo si myslí, že to byl člověk ve zvířecí kůži, ten se náramně plete.() Byl to opravdický živý medvěd.() Rozbořil ohradu v zámeckém příkopu a utekl.() Lidé se s křikem rozbíhali a mizeli v nejbližších vratech a dveřích.() Za chvíli nebylo na náměstí ani živáčka.() Asi po čtvrthodině přijeli policisté a mevěda obklíčili.() Nakonec se jim podařilo šetrně ho spoutat a dopravit zpátky do zámku.() Postarali se samozřejmě i o to, aby víckrát vycházky do města neopakoval.()
(učebnice Ladislav Dvorský, Český jazyk 3, Alter)
OSNOVA
1. Nedělní překvapení
2. Jak medvěd utekl
3. Chování lidí
4. Návrat medvěda do zámeckého příkopu
????????????
????????????
Podle osnovy vypravuj celou příhodu. Obrázky ti napoví.