Slova příbuzná ke slovu ???

Sestav příbuzná slova s kořenem pych/pých a doplň je do vět, pak dej KONTROLA.
Vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby se jmenuje .
je zbytečná věc.z-hrdo--ověPrincezna rychle .
Král si žil .-apych/pých-ové šaty.
je básnické slovo.-la-avkapře-Opakem pokory je .
V lesích roste jedlá houba obecná.