Slova s ???

Sestav slova s předponou vy-, vý- a doplň je do vět, pak dej KONTROLA.
Před skokem do vody provedeme nejprve nádech, až se vynoříme pak .
Dnes není hudební .-dech-počet-hledKaždé světlo má .
V příkladu měl chybný .-pínačvy-, vý--tahZ věže je krásný .
Hlavní je milión.-nález-chova-hraUž zase nejel .
Knihy se kdysi psaly a zdobily ručně, proto knihtisku byl velký objev.