Životnost podstatných jmen

Urči u podstatného jména rodu mužského jeho životnost. Pak stiskni KONTROLA.
Životnost určijeme pouze u podstatných jmen rodu mužského.
rod mužský ŽIVOTNÝ
na více kusů ukážeme zájmenem ti

(zjednodušeně: jsou to názvy osob a zvířat)
rod mužský NEŽIVOTNÝ
na více kusů ukážeme zájmenem ty

(zjednodušeně: jsou to názvy věcí, vlastností a dějů)
???
ti býci
???
ti hlemýždi
???
ti netopýři
???
ti Zbyňci
???
ty obyčeje
???
ty mlýny
???
ty pelyňky
???
ty plyše
nábytek -
mlynář -
byt -
lysec -
zbytek -
býček -
plynař -
lýkovec -
blýskot -
lýkožrout -
plynoměr -
obyvatel -