Párové souhlásky uvnitř slov - ??? nebo ???

Nejprve vytvoř jinou podobu slova a potom doplň uvnitř slova souhlásku. Pak stiskni KONTROLA.
Slovo si řekni v jiné podobě tak, aby po souhlásce následovala samohláska.
jiný tvar téhož slovajiné slovo příbuzné
??? koska (pět )??? 2 žlouky (barva )
??? lo (pět )??? voník (kapka )
??? jahůky (pět )??? hlaká (sloveso - já )