Párové souhlásky uvnitř slov - ??? nebo ???

Nejprve vytvoř jinou podobu slova a potom doplň uvnitř slova souhlásku. Pak stiskni KONTROLA.
Slovo si řekni v jiné podobě tak, aby po souhlásce následovala samohláska.
jiný tvar téhož slovajiné slovo příbuzné
??? loka (pět )??? 2 laky (veliké )
??? labuka (pět )??? Vlaka (malá )
??? ka (pět )??? taka (milý )