Slova s párovou souhláskou b/p, d/t, ď/ť, h/ch, v/f, z/s, ž/š a pojmy nadřazené

Doplň do slov chybějící souhlásku a utvoř slovo nadřazené. Pak stiskni KONTROLA.
Proko, Bedři, Rudol, Jaku, Fili, Ale, Václa, Jose
Elika, Vlaka, Zuka, Maruka, Raka, Sláka, Boka
sluky, ohryky, stře, plechoka, skořáky, igelika, časopi
nety, tru, srce, leka, zouky, žera, lýka, hruník, části
stoka, steka, podcho, záka, přednos, křižovaka, přecho značky