SOUVĚTÍ

Doplň ke každému souvětí jeho vzorec se spojkou. Pak stiskni KONTROLA.

Kdyby mi to maminka dovolila, šel bych na hřiště.
Na hřiště nesmím, protože musím psát úkoly.
Napíšu si úkoly a potom pomůžu tatínkovi opravit kolo.
Maminka řekla Janě, aby nezapomněla koupit rohlíky.
Když při práci s pilou nebudeš dost opatrný, určitě se zraníš.
Ležím v posteli, ale spát se mi ještě nechce.