Druhy vět

Doplň na konci vět znaménko a urči druh věty. Pak stiskni KONTROLA.
Ulici na červenou nepřecházejAť babička najde plno hříbků
Honza byl se skauty na výletěZa jízdy se z oken nevykláněj
Můžeme vidět v lese žirafuZápalky nepatří dětem do ruky
Kéž by byly ještě prázdninyNa kole jezděte vpravo
Pavle, dnes přijď ze školy včasUmyl sis před jídlem ruce
Eliška dočetla svou první knihuKéž mi někdo pomůže s úkoly