Párové souhlásky na konci slov - ??? nebo ???

Nejprve vytvoř jinou podobu slova a potom doplň na konci slova souhlásku. Pak stiskni KONTROLA.
Slovo si řekni v jiné podobě tak, aby po souhlásce následovala samohláska.
(trolejbus - bez trolejbusu - proto napíšeme na konci slova s)
??? dopi (bez )??? rorý (s )
??? be (šel k )??? fíku (bez )
??? záka (bez )??? rybí (s )