Párové souhlásky na konci slov - ??? nebo ???

Zdůvodni pravopis a doplň správné písmeno. Pak stiskni KONTROLA.
Bobe, hastro v poli, montá lešení, Eliá a Joná, připa a vzpa, usu si vlasy, rým a ver, pták chocholou, mořská plá, Leo a Tomá, masá nohou, kráde nebo loupe, Matyá a Ale, televizní reportá, pták ostří, Lubo a Bohou, ve ve vlasech,