Měkká slabika ži nebo ží

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Ži???ži???Ží???ží
tečky na ků
město lina
důletá věc
překřít nohy
Jan žka
dlut peníze
ostruna
školní druna
drahé zbo
hvězda
dot se stovky
upat ruce
oblo vanu
nepoutelný
přiblíl se
viděl Ješe
zaslout si
vý kapr
červený dp
veliká zeň
lky listů
myší košek
polol ho
sma řízek