Doplňujeme samohlásku ??? nebo ???

Doplň správnou samohlásku. Pak stiskni KONTROLA.
??? ?????? ?????? ?????? ???
kalhot
ořech
rbář
odvážn
strček
hranolk
prstnek
banán
chtr
krokodl
známk
krchle
jogurt
kchat
rže
tgr
přikrvka
kostk
trenrk
studen
postlka
jesk
ktara
hrad