Vlastní jména - OSOB

Napiš vlastní jména dětí. V dolním řádku vytvoř vlastní jména dvojslabičná.
Nezapomeň napsat na začátku vlastního jména velké písmeno.
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???