Párové souhlásky na konci slov - ??? nebo ???

Zdůvodni pravopis a doplň správné písmeno. Pak stiskni KONTROLA.
Václa a Jose, Ladisla a Rudol, Bolesla a Mirosla, ostro a poloostro, pozorný detekti, spravedlivý šeri, náze pohádky, důležitý obje, radostný pozdra, páne a pekáč, jarní výse, dřevěná rake, Jarosla a Stanisla,