Párové souhlásky na konci slov - ??? nebo ???

Nejprve vytvoř jinou podobu slova a potom doplň na konci slova souhlásku. Pak stiskni KONTROLA.
Slovo si řekni v jiné podobě tak, aby po souhlásce následovala samohláska.
(rybolov - bez rybolovu - proto napíšeme na konci slova v)
??? kone (bez )??? pláste (dvě )
??? tetře (pět tetře)??? obu (obou si boty)
??? kre (hodně )??? domo (bez )