Věty se skládají ze slov

Seřaď klikáním slova do vět. Dodržuj pořadí barev u vět. Pak stiskni KONTROLA.
????????????

rád včelí Medvěd má med.
čte Babička pohádku. vnučce
knížku. jsem si pěknou Koupil
keřem kočička Pod spala