SPOJ ROZLEPENÉ VĚTY

Přiřaď k začátku věty její správné pokračování. KONTROLA.