Dokonči věty podle obrázku

Dopiš do věty slovo a za větou napiš, kolik má slov. Pak stiskni Kontrola.
Na pasece se pase veliký . ???
Eliška v lese uviděla jedovatou zelenou . ???
Na šípkovém keři se houpal poslední červený . ???
Honzík snědl na snídani dva makové . ???
Babička přinesla ze zahrádky čerstvou . ???
Po stromě poskakovala rezavá . ???