Tvrdá slabika ty nebo tý

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Ty???ty??????
bílé kvě
tento den
vaří špage
čka salámu
dětská poslka
tříle chlapec
fotoapará
straka pes
slané činky
rat se nesmí
malý Maáš
čerstvá kev
zla poklad
špiča nos
špinavé pa
krásné výle
Bílé Karpa
u sestry Gi
slyšel kohou
bez krava
byl devá
Malda
druhy vě
lepil plaká