Měkká slabika ti nebo tí

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Ti???ti??????
končena
chošlápek
chý oceán
sžnost
brouk plošce
pasčka
řetěz chras
doshy koní
Vlasmil
koruna
cesčka
hejno labu
čisč oken
chrastko
čisrna
sme v koši
pěstelství
Ok
špat dříví
shačka
Franšek
síc korun
zaplat
můj tanek