VĚTY TÁZACÍ

Sestav a napiš věty tázací. Začni slovem podtrženým. Pak stiskni KONTROLA.
U vět tázacích, na které odpovídáme větou, melodie hlasu klesá.
1. budeme dnes k obědu mít co
2. jsi pozdě ze proč přišel školy
3. mamince kdo s pomůže úklidem
4. je celkem v kolik košíku hrušek
5. rostou které lese v stromy