SPOJKY

Spoj věty v souvětí. Použij ke spojení vět spojku v závorce. Pak stiskni KONTROLA.
Před spojkami ale, aby, že, protože, když musíme v souvětí napsat čárku.
Pavlík mamince sliboval. Už nebude sestřičku zlobit. (že)
Můžeš jít odpeledne ven. Uklidíš rozházené hračky. (když)
Vem si do kabelky deštník. Dnes má pršet. (protože)
Jirka ještě nechodí do školy. Už umí počítat do sto. (ale)