SPOJKY

Spoj věty v souvětí. Použij ke spojení vět spojku v závorce. Pak stiskni KONTROLA.
Spojkami a, i, ani, nebo můžeme spojovat věty. Vznikne tak souvětí.
Před těmito spojkami se čárka obvykle nepíše.
Maminka peče bábovku. Tatínek je s dětmi na vycházce. (a)
Rád si čtu pohádkové knihy. Koukám na televizi. (nebo)
Teta hraje košíkovou. Strýc každý týden sportuje. (i)
Babička ještě domů nepřijela. Dosud nezatelefonovala. (ani)