Souhlásky TVRDÉ

Vypiš podle zadání v tabulce souhlásky, dělej mezi nimi jen mezery.
Hlásky, které neoznačují samohlásky se nazývají souhlásky.
Souhlásky tvrdé: ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? píšeme po nich y/ý
Souhlásky měkké: ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? píšeme po nich i/í
Souhlásky obojetné: ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? někdy i/í jindy y/ý
Vypiš všechny souhlásky:
Vesele do školy,
vesele ze školy,
vesele každý den
do školy všichni jdem.
Vypiš jen souhlásky tvrdé:
Vesele do školy,
vesele ze školy,
vesele každý den
do školy všichni jdem.