SLOVESA

Vyber k obrázkům správná slovesa. Pak stiskni KONTROLA.
SLOVESA jsou slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???