Listopad

Povídej, co vidíš na obrázku. Splň úkoly. Pak stiskni KONTROLA.
???
(učebnice Z.Nováková V.Švejdová, Český jazyk 2, Alter)
1. Článek rozděl na části (za větou číslo obrázku).
Všude leží vlhká mlha.() V tom bílém tichu zmlkli i hašteřiví vrabci.() Z lesů přilétají do měst vrány.() Procházejí se po trávnících parků.() Stromy už mají skoro holé větve.() Děti hledají poslední barevné listy.() Kdo najde ten nejpestřejší javorový list?()
2. Jsou na obrázku tyto věci? Tvoř s nimi věty.
hejno
vítr
sníh
oblečení
plot
holub
3. Pojmenuj rostliny, ze kterých jsou tyto listy. Označ ty, které patří mezi dřeviny (stromy a keře).
??? ??? ??? ??? ??? ???
4. Do sešitu napiš dvě věty. Nakresli barevné listy.