Telefonujeme

Znáš čísla tísňového volání? Voláme na ně při mimořádných událostech, když je člověk ohrožen na životě.
???název:
telefonní číslo:
???název:
telefonní číslo:
???název:
telefonní číslo:
??? ???Co když si nepamatuji nebo nevím, jaké číslo volat? Zavolej na univerzální číslo.???název: jednotné evropské číslo tísňového volání
telefonní číslo: 112
Co máme do telefonu říct?
1. Co se stalo.
2. Kde se to stalo (město, adresa).
3. Kdo volá (jméno volajícího, číslo telefonu z něhož se volá).
Jaké telefonní číslo zavoláš, kdyby došlo k této situaci?
1. K zástavě dechu člověka - nebo
2. K přepadení nebo vyloupení bytu - nebo
3. K požáru lesa od ohniště - nebo
4. K tonutí člověka v rybníku - nebo nebo
Předveď, jak přivoláš pomoc hasičů, záchranky či policie. Do sešitu napiš, jak se představíš do telefonu. Dobrý den, tady (jméno a příjmení). Nakresli si obrázek telefonu.