Podzim

Povídej, co vidíš na obrázku. Doplň vynechané údaje a tvoř věty. Pak stiskni KONTROLA.
???
(Josef Lada, Čítanka 2. ročník, Praha 2007, Alter)
1.Doplň: Podzimní měsíce jsou: , a . Sluníčko hřeje (méně - více) . Den se (prodlužuje - krátí) . Opadává . Odlétají . Sklízí se a . Často fouká .
2. Označ, které věci jsou na obrázku namalované.
houby
ocún
koza
jeřabiny
štít
stařenka
zřícenina
rybník
motouz
3. Doplň a tvoř věty k jednotlivým částem obrazu:
uprostřed:
dole:
nahoře:
vpravo:
vlevo:
Pasáci sedí u .
Děti pouštějí .
Za lesem zapadá .
Babička nese na zádech .
Stojí tam socha svatého .
4. Do sešitu napiš dvě věty k obrázku Podzim. Nakresli si obrázek.