Úplně popletená pohádka

Popletené věty oprav. Označ věty pomocí číslic, jak mají být správně seřazeny. Pak stiskni KONTROLA.
???
(Obrázek: Z. Krejčová, Český slabikář, Prodos. Text: PS k uč.ČJ 2, Alter)
A.
V noře ubližoval Budulínek liščatům.
B.
Dědeček a babička žili v liščí noře.
C.
V chaloupce žil poslušný Budulínek.
D.
Budulínek odnesl lišku do nory.
E.
Liška strčila dědečka do pytle.
F.
Housličky vzaly dědečka, bubínek babičku.
G.
Nora vylezla z Budulínka před dědečka.
Pohádku vypravuj. Do sešitu napiš název pohádky, třetí a pátou větu, nakresli si obrázek.