Pozdravy

Vyhledej v textu pozdravy a k obrázkům správný pozdrav přiřaď. Pak stiskni KONTROLA.
POZDRAVIT JE SLUŠNOST. Dáváme jím najevo úctu. Odpovědět na pozdrav je povinnost.
Karel přišel ze školy. Dveře mu otevřela babička.
„Dobrý den, babi! Co máme dnes k obědu?“
„Vítám tě ze školy! Hrníček od medu.“ Tohle říká babička vždycky.
Přiběhla malá sestra. „Nazdar, Kájo!“
„Ahoj, Cilko! Jak se máš?“ „Dobře. Přijel k nám strýček Josef.“
Strýc vyhlédl z pokoje. „Buď zdráv, synovče! Co nového ve škole?“
„Dobré odpoledne, strýčku! Škola ještě stojí.“ (učebnice Český jazyk 2. ročník, Praha 2008, Alter)
1. Najdi pozdravy:

2. Koho můžeme pozdravit pozdravem Dobrý den a koho pozdravem Ahoj? Doplň tyto pozdravy.
???????????????
???????????????
3. Rozhodni se, kdo koho má pozdravit jako první?
starší - mladšímuž - ženažák - učiteldospělý - dítělékař - pacient
4. Napiš do sešitu tři různé pozdravy. Nakresli postavičku s bublinou a do ní napiš nějaký pozdrav.