Léto

Povídej, co vidíš na obrázku. Doplň vynechané údaje a tvoř věty. Pak stiskni KONTROLA.
???
(Josef Lada, Čítanka 2. ročník, Praha 2007, Alter)
1.Doplň: Letní měsíce jsou: , a . Slunce hřeje (nejméně - nejvíce) . Venku je velké (teplo - chlad) . Z horka bývají . Koupeme se v . Na poli se sklízí . Žáci mají letní .
2. Označ, které věci jsou na obrázku namalované.
vajíčko
snopy
otakárek
chrpa
džbánek
strniště
mlýnek
plavky
stavidlo
3. Doplň a tvoř věty k jednotlivým částem obrazu:
uprostřed:
dole:
nahoře:
vpravo:
vlevo:
Husopaska sbírá na klasy.
Děti sbírají v lese .
Děti se koupají bez .
V hnízdě leží čtyři .
Na větvi rostou lískové .
4. Do sešitu napiš dvě věty k obrázku Léto. Nakresli si obrázek.