Naše třída - doplnění vět

Pozoruj třídu. Pojmenuj předměty, které se zde vyskytují. Řekni, kde jsou umístěné. Doplň do vět slova.
???
Vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, uprostřed,
Školní třída
Naše třída je a světlá. Vpředu visí černá , státní a . U okna stojí a kuličkové . Před tabulí leží . Uprostřed třídy jsou postaveny se . Vzadu jsou umístěny , umývadlo a velká . V oknech stojí .
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???