Omluva

Přečti si různé situace a vyber, kdy je vhodné omluvit se, kdy poděkovat a kdy poprosit.
Všude se musíme chovat slušně. Omluva patří mezi pravidla slušného chování.
Při omluvě použijeme jedno z těchto slov: PROMIŇTE, OMLOUVÁM SE, ODPUSŤTE, PARDON.
???Přijdeš na vyučovací hodinu po zvonění. ???Šlápneš v tělocviku někomu na nohu. ???Dostaneš od kuchařky přidáno jídlo na oběd.
???Chceš si půjčit Petrovu gumu. ???Strčíš o přestávce do žáka a on se polije. ???Při výkladu učiva kýchneš, až se všichni leknou.
???Zapomeneš sešit s domácím úkolem. ???Kamarád ti popřeje k narozeninám. ???Nechtěně shodíš v šatně druhému kabát.
???Babička ti upeče tvé oblíbené buchty. ???Ve dveřích se srazíš se spolužákem. ???Zeptáš se paní na zastávce, kolik je hodin.
Do sešitu napiš, jak se omluvíš Petrovi, že jsi shodil jeho sešit z lavice.