Jaro

Povídej, co vidíš na obrázku. Doplň vynechané údaje a tvoř věty. Pak stiskni KONTROLA.
???
(Josef Lada, Čítanka 2. ročník, Praha 2007, Alter)
1.Doplň: Jarní měsíce jsou: , a . Slunce hřeje (méně - více) . Den se (prodlužuje - krátí) . Taje . Pučí a kvetou . Přilétají . Rodí a líhnou se . Lidé slaví .
2. Označ, které věci jsou na obrázku namalované.
kraslice
májka
zajíček
kočárek
petrklíč
káča
šeřík
koloběžka
řehtačka
3. Doplň a tvoř věty k jednotlivým částem obrazu:
uprostřed:
dole:
nahoře:
vpravo:
vlevo:
Na obrázku jede na rytíř.
Kluci pouštějí u potoka .
Na sedí ptáček.
Děti hrají u domu .
Husopasky pletou .
4. Do sešitu napiš dvě věty k obrázku Jaro. Nakresli si obrázek.