Třešeň

Povídej, co vidíš na obrázku. Splň úkoly. Pak stiskni KONTROLA.
???
(učebnice Z.Nováková V.Švejdová, Český jazyk 2, Alter)
1. Článek rozděl na části (za větou číslo obrázku).
Chladný vítr svlékl stromek z listí.() Strom zůstal holý a sám.() Tvrdě spí.() Dokáže ho někdo ještě probudit?() Ptáci a sluníčko to dokázali.() Stromek se nastrojil jako nevěsta.() A teď už volá: „Honem všichni ke mně!() Mám pro vás mnoho sladkého!“ ()
2. Jsou na obrázku tyto věci? Tvoř s nimi věty.
mrkev
sníh
jablko
hrábě
hnízdo
potok
3. Pojmenuj rostliny, ze kterých je toto ovoce. Označ ty, které mají ovocné plody s peckou.
??? ??? ??? ??? ??? ???
4. Do sešitu napiš dvě věty. Nakresli barevné listy.