Přecházení cesty

Znáš významy barev na semaforu? Seřaď podle obrázků věty, jak přejít cestu. Pak stiskni KONTROLA.
???Bílé pásy zpříma jdou
z jedné strany na druhou.
Rychle přejdu přes ulici
v jeho pravé polovici.
???
S_____!
???
P______!
???S______!
P______!
V______!
Ale, co když musíš přejít cestu tam, kde není nablízku přechod pro chodce?
1.???2.???3.???4.???
Napiš do sešitu postup jak přejdeš cestu bez přechodu a nakresli si obrázek.