Zima

Povídej, co vidíš na obrázku. Doplň vynechané údaje a tvoř věty. Pak stiskni KONTROLA.
???
(Josef Lada, Čítanka 2. ročník, Praha 2007, Alter)
1.Doplň: Zimní měsíce jsou: , a . Slunce hřeje (nejméně - nejvíce) . Venku je (nejtepleji - nejchladněji) . Padá . Ježek v zimě . Zajíc si hledá . Lidé slaví .
2. Označ, které věci jsou na obrázku namalované.
řízek
jesličky
brusle
řetěz
televize
podpis
štika
rukávník
rampouchy
3. Doplň a tvoř věty k jednotlivým částem obrazu:
uprostřed:
dole:
nahoře:
vpravo:
vlevo:
Děti navštívil s pomocníky.
Kluci se kloužou na .
Na obloze letí .
Na vrbě sedí černý .
U kamen se ohřívá .
4. Do sešitu napiš dvě věty k obrázku Zima. Nakresli si obrázek.