Měkká slabika ši nebo ší

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Ši???ši???Ší???ší
dětské dítko
kluk mon
kožena
lenec
su prádlo
pověst o Libu
benice
šatá hlava
v Krkonoch
neslytelný
malý Vaček
tajná fra
pkový čaj
sport koková
kanovat
nejstar
neodit
vět men
luk a py
město Koce
mentel
nejvyš věž
kmooký
vážka a dlo