SAMOHLÁSKY

V prvním rámečku vypiš samohlásky krátké, v druhém samohlásky dlouhé.
Samohlásky krátké ??? ??? ??? ??? ??? ??? vyslovujeme krátce.
Samohlásky dlouhé ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? vyslovujeme dlouze.
Dvojhlásky ??? ??? vyslovujeme dohromady.
Vypiš samohlásky krátké:
Naše kočka strakatá
měla čtyři koťata.
Jedno mourek, druhé bílé,
třetí žluté, roztomilé.
A to čtvrté strakaté,
po mamince okaté.
Vypiš samohlásky dlouhé:
Naše kočka strakatá
měla čtyři koťata.
Jedno mourek, druhé bílé,
třetí žluté, roztomilé.
A to čtvrté strakaté,
po mamince okaté.