VĚTY ROZKAZOVACÍ

Sestav a napiš věty rozkazovací. Pak stiskni KONTROLA.
Na konci věty rozkazovací melodie hlasu klesá.
1. novou zahraj si mnou se hru
2. červenou nepřecházejte na ulici
3. deset máslo kup a mi rohlíků
4. všechny do knihy ulož knihovny
5. okamžitě dej aktovky do klíče si