Měkká slabika ři nebo ří

Doplň správnou slabiku. Pak stiskni KONTROLA.
???Ři???ři???Ří???ří
rytí na koni
sestčka
dičský um
velká še
malý zeček
visí nakvo
elektna
netopý
ční lodě
chytil kost
město m
jnový den
brambok
hora p
ohvat vodu
pvázat
t délku
druhá tda
matedouška
nové sk
řebček
kanka
podezvat
hva koně