Shltnout knihu

Co to je, když se řekne: Shltnout knihu. Označ obrázek, který vysvětluje toto rčení. (tlačítka dole)
Koupila jsem naší babičce k narozeninám knihu. Byla to hrozně tlustá kniha, plná napínavých příběhů. Babička měla radost a hned druhý den mi telefonovala, že kniha byla moc dobrá a že ji shltla za jediný večer. Ale knihy se přece nejedí, ale čtou, viďte? Když se o někom řekne, že shltl knihu, znamená to, že ji přečetl velice rychle.
(Jitka Weinbergerová, časopis Sluníčko)
1. Prohlédni si oba obrázky a označ, který z nich správně vystihuje slovní spojení.
A ??? B ???
2. Pojmenuj věci a označ, při manipulaci se kterými věcmi využijeme dovednosti čtení.
??? ??? ??? ??? ??? ???
3. Opiš si do sešitu rčení a nakresli k němu svůj obrázek.