Nemaluj čerta na zeď

Co to je, když se řekne: Nemaluj čerta na zeď. Označ obrázek, který vysvětluje toto rčení. (tlačítka dole)
Náš tatínek občas říká: Nemaluj čerta na zeď! Tak zaprvé: malovat čerta moc neumím. Za druhé: na zdi se malovat nemá. A za třetí: malovat čerta na zeď znamená, dělat si zbytečné starosti.
(Jitka Weinbergerová, časopis Sluníčko)
1. Prohlédni si oba obrázky a označ, který z nich správně vystihuje slovní spojení.
A ??? B ???
2. Pojmenuj postavičky a označ ty, které chodí s čertem.
??? ??? ??? ??? ??? ???
3. Opiš si do sešitu rčení a nakresli k němu svůj obrázek.